Integritetspolicy

Gäller från och med: 1 april, 2022

 

Om ”CHARITABLE FOUNDATION ”SIGMA SOFTWARE. SOCIAL INITIATIVE” och detta sekretessmeddelande

Välgörenhetsorganisationen ”CHARITABLE FOUNDATION ”SIGMA SOFTWARE. SOCIAL INITIATIV”, reg. nr 40976134 (”Sigma”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”), vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas av oss på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.

Sigma är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss när du registrerar dig för och/eller använder någon av våra tjänster som tillhandahålls via www.swedesforukraine.org, huvudsakligen i syfte att underlätta kontakter mellan ukrainska flyktingar och boendevärdar i Sverige (”Tjänster”). Detta sekretessmeddelande beskriver vilka personuppgifter Sigma kan komma att behandla, syftet och den lagliga grunden för behandlingen, dina rättigheter i förhållande till Sigma, samt hur du kan utöva dessa rättigheter.

Sigma har åtagit sig att skydda dina personuppgifter och det är viktigt för oss att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Vi ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lag och detta sekretessmeddelande. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder beroende på mängden och känsligheten av personuppgifter.

Det är viktigt att du läser och förstår detta sekretessmeddelande innan du använder tjänsterna. Du bör inte använda tjänsterna om du inte godkänner detta sekretessmeddelande.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in ​​och varifrån?

Om du registrerar ett konto för att använda tjänsterna, eller om du kontaktar Sigma via olika kommunikationskanaler, kan du lämna information till oss som anses vara personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Sigma kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

 • <a href="[email protected]">e-mail</a>
 • telefonnummer
 • namn
 • födelsedatum / passnummer
 • IP-adress
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela inom tjänsterna.

Vi behandlar data som tillhandahålls direkt från dig (t.ex. när du fyller i ett registreringsformulär eller konto), annan data vi får om dig (t.ex. din IP-adress, cookies), data vi kan få från tredje part om du auktoriserar tjänsterna via tredje partsprodukter (t.ex. Google, Facebook, etc.).

 

Syfte och underlag för bearbetning

Syfte för behandling Rättslig grund för behandling
Konfigurer, underhålla och hantera ditt konto Fullgörande av kontrakt
Tillhandahållande av tjänsten Fullgörande av kontrakt
Ta emot och svara på din kommunikation och förfrågningar Nödvändigt för fullgörandet av ett kontrakt där sådan kommunikation specifikt avser tjänsterna, annars berättigat intresse så att vi kan svara på din begäran
Meddelande om uppdateringar av tjänsterna, inklusive uppdateringar av detta sekretessmeddelande och användarvillkor som gäller för tjänsterna Fullgörande av ett kontrakt – när vi meddelar dig om uppdateringar av tjänsterna;

Berättigat intresse – när vi meddelar dig om några av våra nya tjänster och funktioner eller tjänster från våra dotterbolag, samt uppdateringar av detta sekretessmeddelande eller användarvillkoren som gäller mellan dig och oss

Framtagande av statistik avseende tjänsterna Berättigat intresse – Sigma övervakar användningen av tjänsterna för att kunna förbättra och utöka tjänsterna och därigenom ge våra användare den bästa möjliga upplevelsen
Fixa buggar i tjänsterna och säkerställa att tjänsterna fungerar korrekt Berättigat intresse
Säkerställa tryggheten och säkerheten för användarna av tjänsterna och tryggheten och säkerheten för tillhandahållandet av tjänsterna Berättigat intresse
Begränsa åtkomst till tjänsterna Berättigat intresse – i vissa fall kan Sigma göra sina tjänster tillgängliga endast för användare i vissa länder

 

Lagring av personuppgifter

Sigma vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter kommer aldrig att lagras längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller längre än nödvändigt för att uppfylla ovan angivna syften. Om du har skapat ett konto för att använda någon av våra tjänster, sparas dina personuppgifter tills du raderar ditt konto.

Ovan nämnda lagringstider gäller inte i förhållande till personuppgifter som vi enligt tvingande lagstiftning har en laglig skyldighet att behålla.

 

Överföring av personuppgifter

Vi säljer inte personuppgifterna till någon annan, men vi kan komma att överföra personuppgifter till andra mottagare enligt beskrivningen nedan. Vi iakttar alltid stor försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter överförs endast i enlighet med denna sekretesspolicy och efter att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtagits.

Sigma kan överföra dina data:

 • till våra leverantörer som utvecklar och stödjer tjänsterna. Om vi gör detta kommer vi att ingå ett kontrakt med dem som kräver att de endast behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner som kräver att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagar;
 • till våra dotterbolag och systerbolag;
 • till tredje part, om vi har en juridisk skyldighet att göra det (till exempel avslöjande av viss kontaktinformation om en användare som har postat olagligt innehåll på begäran av upphovsrättsinnehavaren av sådant innehåll);
 • till tredje part vid genomförande av fusioner och förvärv med Sigma;
 • till statliga- och domstolsmyndigheter, när det finns relevanta rättsliga skyldigheter och relevanta krav.

 

Överföring utanför EU

Sigma ligger i Ukraina. Under vissa omständigheter kan personuppgifter överföras till andra länder utanför EU/EES. När sådana överföringar genomförs vidtar Sigma alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade och att all behandling utförs i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och denna sekretessspolicy.

Sådana lämpliga åtgärder ska inkludera: (a) överföring till en jurisdiktion som Europeiska kommissionen erkänner tillhandahåller adekvat skydd för de registrerades rättigheter och friheter i samband med behandlingen av deras personuppgifter; eller (b) överföringar i enlighet med standardavtalsklausuler i enlighet med Europeiska kommissionens beslut om överföring av personuppgifter ((EU) 2021/914), förutsatt att Sigma uppfyller relevant konsekvensbedömning av dataöverföring och implementerar tekniska, avtalsenliga och organisatoriskt ytterligare skyddsåtgärder (om de sista är nödvändiga).

Du har rätt att få en kopia av de skyddsåtgärder som vi använder vid överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES genom att använda kontaktinformationen nedan. Om du vill få en kopia av de standardavtalsklausuler vi använder, vänligen kontakta oss via följande e-post: [e-postskyddad]

 

Cookies

När vi använder Tjänsterna kan vi samla in personuppgifter genom så kallade cookies.

När du använder tjänsterna kan vi samla in personuppgifter genom så kallade cookies. Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar eller kommer åt på en besökares dator eller mobila enhet. Cookies och liknande teknologier gör att webbplatsen kan komma ihåg en besökare när de besöker webbplatsen från samma enhet och kan användas för att aktivera en mängd olika funktioner på webbplatsen, såsom att spara sökningar och skräddarsy innehållet efter besökarens tidigare användning av tjänsterna. För mer allmän information om cookies, se www.pts.se/cookies, www.aboutcookies.orgoch/eller www.allaboutcookies.org/.

Det finns två typer av cookies: 1) permanenta cookies som finns kvar på besökarens dator under en viss tidsperiod, och 2) sessionscookies som tillfälligt lagras i datorns minne medan en besökare är på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Att samtycka till vår användning av cookies är valfritt och du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke. Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier och analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har lämnat till dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster. Observera att vissa cookies som vi använder är nödvändiga för tjänsternas huvudfunktioner. Vi kräver inte ditt samtycke för sådana cookies.

Som användare kan du bestämma om du vill tillåta oss att lagra cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att stänga av cookie-funktionen kanske vissa funktioner i tjänsterna inte fungerar.

 

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, det vill säga att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och hur de används
 • rätt att rätta dina personuppgifter i dina kontoinställningar
 • rätt till radering av dina personuppgifter
 • rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • rätt till dataportabilitet, det vill säga att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via följande e-post: [e-postskyddad].

För att skydda din integritet och dina personuppgifter, observera att vi kan kräva att du identifierar dig i samband med att du utövar dina rättigheter i enlighet med ovanstående.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte utförs i enlighet med gällande lagar.

 

Ändringar av sekretesspolicyn

Observera att villkoren i sekretesspolicyn kan komma att ändras eller korrigeras. Varje ny version kommer att publiceras på www.swedesforukraine.org. Följaktligen bör du granska dessa villkor regelbundet för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. I händelse av några väsentliga ändringar kommer vi dock att maila dig, om du har gett oss din e-postadress, för att göra dig medveten om eventuella ändringar.

 

Kontaktuppgifter

Fullständigt juridiskt namn: välgörenhetsorganisation ”CHARITABLE FOUNDATION ”SIGMA SOFTWARE. SOCIAL INITIATIVE”

Registreringsnummer: 40976134

Adress: 64300, Ukraina, Izyum city, Soborna street, byggnad 47, rum 12

Representant i EU – Sigma Sweden Software AB

Om du har några frågor relaterade till detta sekretessmeddelande, om du misstänker att ett brott mot detta sekretessmeddelande har inträffat, eller om du vill kontakta oss kring något som rör detta sekretessmeddelande, vänligen kontakta oss på: [e-postskyddad].