Hyra

För att hyra boende i Sverige måste du uppfylla följande krav:

 • vara över 18 år gammal;
 • ha ett Personnummer eller Samordningsnummer;
 • har en inkomst och handlingar som kan bekräfta det.

Steg du behöver ta:

 1. Ansök till Migrationsverket och få ett LMA-kort – identitetsbevis för en skyddsbehövande enligt EU-direktivet. Att förvärva denna status ger dig rätt att bo och arbeta i Sverige under den tid som anges i direktivet. Fler detaljer: https://www.migrationsverket.se/Other-languages/Ukrainska/Direktiva-pro-timcasovij-zahist.html
 2. Skaffa ett Samordningsnummer – ett nummer utfärdat av Skatteverket. Du kan ansöka om det på något av närmaste servicecenter:https://www.statenssc.se/en/
 3. Du måste tillhandahålla dokument som styrker din inkomst, anställningsavtal och löneuppgifter.

Som inkomst kan betraktas som:

 • lön;
 • pension;
 • stipendium för studier.

INTE betraktas som inkomst:

 • betalningar för barn;
 • underhållsstöd.

Inkomstuppskattningar enligt gällande branschnorm, som föreskriver att hyreskostnaderna ska vara cirka 1/3 av totala intäkter. Det betyder att den månatliga nettoinkomsten måste uppfylla minst två (2) månatliga hyresbetalningar. Om inkomsten inte uppfyller detta villkor kan du ta hjälp av en borgensman.

Det är också värt att uppmärksamma rekommendationen om antalet personer (vuxna och barn) som kan bo i lägenheten:

 • 1 rum och kök: max 2 personer;
 • 2 rum och kök: max 3 personer;
 • 3 rum och kök: max 5 personer;
 • 4 rum och kök: max 6 personer;
 • 5 rum och kök eller fler: max 8 personer.

Du kan hitta lägenheter att hyra och ansöka om dem själv här:

Stockholm

Malmö

För ytterligare hjälp och råd, vänligen kontakta personlig assistent:
https://swedesforukraine.org/personal-assistant/