Vår Partner Sveriges Stadsmissioner – bidrar gällande olika behov

Sveriges Stadsmission bygger på kristna värderingar. En stadsmission arbetar för alla människors rätt till bostad, sysselsättning och social trygghet. En Stadsmission ger hjälp både vid akut behov och genom att stärka individen och hitta en väg ut ur utsatthet. Du kan hitta City
uppdrag i 30 städer och tätorter i Sverige.

Vi arbetar för ett mer humant samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund samt att förhindra utanförskap.

Behöver du stöd kontakta vår partner Sveriges Stadsmissioner för hjälp och stöd.

Samtidigt som Stadsmissionen kommer att göra sitt yttersta för att hjälpa och stödja, har Stadsmissionen inget ansvar för matchningen av Host med Refugee.

Klicka på knappen nedan för att hitta kontaktuppgifter till Sveriges Stadsmissions regionkontor.

Sveriges Stadsmissioner