Alexander Rozhnov

Я могу помочь с переводом, сопровождением, объяснением различных тем и ситуаций, встречей в порту или на вокзале, заполнением документов и бумаг, решением других повседневных вопросов и проблем. Jag kan hjälpa till med översättning, ackompanjemang, förklaring av olika ämnen och situationer, möte i hamnen eller tågstationen, fylla i dokument och papper, lösa andra vardagliga frågor och problem.

City:
16262, Stockholm